Alavan sairaalakoulu tarjoaa ohjaus- ja konsultaatiopalvelua lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseksi. Sairaalapedagogisen konsultaation tavoitteena on olla tukemassa oppilaan koulunkäyntiä ja sitä tukevia toimintamalleja yhteistyössä oppilaan kodin, oman koulun ja hoitotahon kanssa. Konsultoinnin tavoitteena on myös tukea opettajien ja muiden luokassa työskentelevien aikuisten työtä. 
 
Aloitteen sairaalaopetuksen konsultaatioon voi tehdä omakoulu, varhaiskasvatus, hoito tai huoltaja. Konsultaation sisältö ja aika sovitaan aina tapauskohtaisesti. Konsultaatio voi pitää sisällään havainnointia, ohjausta koulunkäynnin erityisiin järjestelyihin, avo-jaksojen alkukartoitusta, koulutuksia tai jalkautuvan ohjaajan tukea omaan kouluun. 
 
Sairaalapedagoginen konsultaatio on vaativan erityisen tuen tukimuoto.

Onko teillä tarvetta sairaalaopetuksen konsultaatiolle? Meille voi olla yhteydessä niin koulu, hoito kuin huoltajatkin.

Konsultoivat erityisluokanopettajat

Sanni Kiiskinen

Konsultoiva erityisopettaja
puh. 044 718 7797

sanni.kiiskinen(at)kuopio.fi

Oppilaiden koulunkäyntivaikeudet Kuopion kaupungin alakouluissa 

Sairaalakoulun avo-oppilasjaksojen alkukartoitukset 

Emo-luokkien oppilaspaikkaseuranta 

Oppiva-työryhmä 

Kotiopetuksen valvonta 

Yhteystyö lastenpsykiatrian avo-hoidon kanssa 

Puhelinajat kouluille: keskiviikkoisin klo:8-10 ja torstaisin klo:13-15 

Krista Tarkiainen

Konsultoiva erityisopettaja
puh. 044 718 4401

krista.tarkiainen(at)kuopio.fi

Oppilaiden kielellisten erityisvaikeuksien konsultointi Kuopion kaupungin peruskouluissa 

Kehitysvammaluokkien ja kielipolun oppilaspaikkaseuranta 

Oppitunnit kielipäätöksillä oleville pidennetyn oppivelvollisuuden lapsille päiväkodeissa  

Pidennystyöryhmä 

Oppiva-työryhmä 

Puhelinajat kouluille: maanantaisin ja torstaisin: 12-13 

Henna Sairanen

Konsultoiva erityisluokanopettaja
puh. 044 718 1529

henna.sairanen(at)opedu.kuopio.fi

Yläkoululaisten koulunkäyntivaikeudet Kuopion yläkouluissa 

Ote-luokan oppilaspaikkojen paikkajako 

Sairaalapedagoginen konsultaatio Pohjois-Savon hyvinvointialueella valtakunnallisen sairaalaopetuksen konsultaatiohankkeen kautta lukuvuonna 2023-2024. 

Puhelinajat kouluille: maanantaisin klo: 14-15 ja perjantaisin klo: 8-10 

Marja Rissanen

Konsultoiva erityisluokanopettaja
puh. 044 718 1522

marja.rissanen(at)opedu.kuopio.fi

Sairaalapedagoginen konsultaatio Pohjois-Savon hyvinvointialueella valtakunnallisen sairaalaopetuksen konsultaatiohankkeen kautta lukuvuonna 2023-2024. 

Puhelinajat kouluille: tiistaisin klo:14-15 ja perjantaisin klo:8-9  

Suvi Orasuo

Konsultoiva erityisluokanopettaja
puh. 044 718 1417

suvi.orasuo(at)opedu.kuopio.fi

Konsultaatio Kuopion peruskouluille: kehitysvammaisuus, lapsuusiän autismi, vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät 

Konsultaatiopäivä tiistaisin 

Harri Miettinen

Jalkautuva koulunkäynninohjaaja
puh. 044 718 1918

harri.miettinen(at)opedu.kuopio.fi

Jalkautuva koulunkäynninohjaaja Kuopion alakoulujen tukena yleensä parin viikon jaksoissa 

Kyselyt konsultoivan erityisopettaja Sanni Kiiskisen kautta 

Janne Hynninen

Jalkautuva koulunkäynninohjaaja
puh. 044 718 1083

janne.hynninen(at)opedu.kuopio.fi

Jalkautuva koulunkäynninohjaaja Kuopion yläkouluilla sovittuina ajankohtina 

Kyselyt konsultoivan erityisopettaja Henna Sairasen kautta 

Scroll to Top