Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen osana Alavan koulun toimintaa

Alavan koululle on myönnetty Erasmus-akkreditointi vuosille 2023-2027. Akkreditointi on uusi tapa toteuttaa kansainväistä toimintaa pitkäjänteisesti sekä kehittää kieli- ja kulttuuritietoisuutta oppilailla ja henkilöstöllä. Koulumme tavoitteet akkreditoinnin aikaiseen toimintaan ovat:

1.

Onnistunut inkluusio käytännössä

Tutustumme erilaisiin tapoihin toteuttaa inkluusiota. Toteutamme omien oppilaiden inkluusiota oppilasliikkuvuuksien avulla. Esittelemme oman maamme tapaa toteuttaa inkluusiota eri kansainvälisissä tapaamisissamme. Haluamme luoda yhtenäistä pohjaa EU:n tasolla sodasta tulleiden traumatisoituneiden lasten tukemiselle.

2.

Digitaalisuuden hyödyntäminen osallisuuden lisääjänä

Käytämme digitaalisia keinoja yhteydenpidossamme kansainvälisiin kollegoihimme ja esitelmämme ovat digitaalisessa muodossa. Lisäämme omaa ja muiden tietoutta eri välineistä ja ohjelmista, joilla voidaan tukea erityislapsia ja – nuoria. Etsimme aktiivisesti hyviä ideoita uuteen tekniikkaan uudistuviin koulurakennuksiimme.

3.

Matkalla kansainväliseksi asiantuntijaksi

Etsimme uusia keinoja kouluakäymättömyyden ja ahdistuneisuuden vähentymiseen sekä autismin kirjolla olevien koulujärjestelyihin. Luomme asiantuntijaverkostoja ja liitymme jo olemassa oleviin. Tutustumme uusimpiin kansainvälisiin tutkimuksiin.

4.

Asiantuntijuutemme jakaminen

Jalkautamme Euroopan maihin omaa jalkautuvaa työotettamme. Esittelemme moniammatillisia työmallejamme, kouluakäymättömien oppilaiden hybridimallia, perheluokkamallia sekä erilaisia oppilaan hyvinvointia tukevia ohjelmiamme (Art, Friends, Nepsy).

Akkreditointi antaa mahdollisuuden järjestää ulkomaan vierailuita vuosittain sekä henkilökunnalle että oppilaille. Vierailut voivat kohdistua yhteistyökouluihin tai olla henkilökunnan täydennyskoulutuskursseja tai job shadowing  toimintaa.  Tavoitteenamme on kehittää koulumme kansainvälistä toimintaa pitkäjänteiseksi ja pysyväksi osaksi koulumme toimintakulttuuria.

Kansainvälisessä toiminnassa mukana olevat henkilöt luovat toiminnallaan myönteistä
kuvaa kansainvälisyydestä ja henkilökuntaa kannustetaan liittymään mukaan kansainvälisiin projekteihin.

Lukuvuodeksi 2023-2024 on suunnitteilla mm. opettajien koulutusmatka Islantiin (aiheena Special Education and inclusion), job shadowing matka Tsekkeihin (erityiskoulut, joissa oppilailla kehitysvammaa sekä autisminkirjoa), oppilasmatka Keski-Eurooppaan sekä muutama muu koulutus ja job shadowing, joiden sisällöt ja kohdemaat tarkentuvat syksyn mittaan.

Kolme opettajaa osallistui elokuussa 2023 Islannissa järjestetylle kurssille Special
needs and inclusive education. Eri Euroopan maiden opettajien kanssa päästiin yhdessä oppimaan innostavassa ilmapiirissä inklusiivista koulua lisääviä käytännön ratkaisuja luovalla ja vahvuuksia tukevilla menetelmillä.

Job shadowing-matka suuntautui Tsekkiin. Tuolla matkalla vierailtiin kahdessa erityiskoulussa. Matkalla tutustuttiin teknologian käyttöön erityisopetuksessa ja autismin kirjon oppilaiden kanssa käytettäviin opetusmenetelmiin. Kouluihin tutustuminen vahvisti tietoutta opetusmenetelmistä ja digitaalisten välineiden mahdollisuuksista erityisopetuksessa. Yhteistyö jatkuu mahdollisesti koulujen kanssa.

Koulumme opettajat Ritva ja Kirsi olivat Job shadowing-matkalla 8-12.4.2024 Thessalonikiassa, Kreikassa. Sairaalakoulu toimii Georgios Papanikolou-sairaalan nuorisopsykiatrin osastolla.

Oppilasmatkalla Alankomaissa Eindhovenin ja Amsterdamin kaupungeissa.

Huhtikussa rehtorimme Merja Laininen ja konsultoiva erityisopettaja Krista Tarkiainen kävivät nopealla kahden päivän jobshadowingilla Tukholmassa. Nopeassa tahdissa ehdittiin vierailla kolmessa paikassa:
Sankt Görans sjukhus skolan, Stockholm center for eating disoder ja Panorama skolan.
Scroll to Top